hi...

hi...

13/09/2013

Dạ đã nghe . - XVI -

    Dạ đã nghe ?!
    ---------------------------------------------
    Muôn thưở trời thơ hoa nở nhiều
    Vườn hồng thắm nhụy đất phì nhiêu
    Ánh sương phủ lá ru tươi thắm
    Giấc mộng chen cành gối ngã liêu
    Cảnh ướm thêu thùa xây khắp chốn
    Mùa giao hương ngát ngỏ đôi điều
    Đỏ vàng xanh tím sắc hồng lịm
    Uống cạn nồng nàn thỏa giấc yêu !?.
    ------------------------------------------------

    cobe Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét