hi...

hi...

28/06/2014

Má hồng ơi !... - CLXXV -


Thơm mà tuyệt võ. - CLXXIV -


Duyên hồng vẫn đẹp ?! - CLXXIII -


Ru say cõi hồn. - CLXXII -


Hương hiền ánh mắt bờ mi! - CLXXI -


Thừa thiên huế. Mãi ấm hoài... - CLXX -


Mãi ấm bên chiều. - CLXIX -