hi...

hi...

16/09/2013

Êm đềm à ơi... - LI -
    Êm đềm à ơi...
    _______________________________

    Êm đềm xuân thắm khắp muôn nơi
    Giọt vọng miền thương khẽ mỉm cười
    Ngõ hẽm xôn xao gót guốc nhịp
    Phố phường nô nức áng thơ rơi
    Ngắm tình năm tháng thêm say lạ
    Cầm mộng trưa chiều vẫn thích thôi
    Duyên dáng bốn bề vườn thượng uyển
    Vui mừng sao hết nỗi buồn vơi.
    _______________________________
                                                       cobe1 nhận xét: