hi...

hi...

12/09/2013

Hương lòng song hỷ . - IV -
Hương lòng song hỉ
.................................................
Mờ sương nhẹ lắng càfe pha
Chiều đến an nhiên giữa nắng  tà
Phú quí bon chen lo khó nhọc
Yên phần tự tại thả trôi qua
Ngắm sông mây núi hồn no thỏa
Nâng tửu mồi thơ dạ say ra
Gối lụa mền nhung xuân đỏm dáng
Tha hồ song hỉ trần hồng nha.
..................................................
                                               cobe

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét