hi...

hi...

18/09/2013

Lúc mỉm cười hát ca hi...?! - LXXX -


    Lúc mỉm cười hát ca. hi...?!.
     .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

    Ái ân nồng ấm trinh trong mà
    Linh thánh duyên tình trời đất ta
    Già trẻ thay nhau xuân tiếp nối
    Sớm khuya luân chuyển vẫn thường là
    Lịch trình đàn hát say bên dạ
    Ngẫu hứng ngâm thơ mặc khoảng xa
    Í ẹ cười cười khoái nữa chứ
    Vang vọng xuân về héo trôi qua .

    .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
cobeKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét