hi...

hi...

19/09/2013

Mạnh khoẻ mãi... - XCIV -    Mạnh khoẻ mãi...

    
    -------------------------------------------

    Đời vui thích lắm có anh em
    No thoả lời thơ ngọt mát mềm
    Hoa lá xinh ngoan xanh thẳm đẹp
    Núi sông an lạc thản nhiên thêm
    Ngọc ngà tâm trí bên tình thánh
    Trân trọng tin yêu hưởng phúc êm
    Sớm tối thơm tho mạnh khoẻ mãi
    Trăng rằm điệu nghệ trãi ra thềm .

    ------------------------------------------cobe


 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét