hi...

hi...

16/09/2013

Mộng an. - XLII -

    Mộng an    
    ______________________________

    Hổng muốn làm thơ thêm nữa đâu
    Mắt môi nủng nịu chấp tay cầu
    Chằng còn thơ phú ngồi suy nghĩ
    Chỉ thích giường êm ngã gối đầu
    Mai dậy rồi gì tính tiếp nhé
    Bây giờ chắc phải giấc an sâu
    Oke chúc pé yên lành ngủ
    Say họa Caca khoái mới lâu .
    ______________________________cobe
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét