hi...

hi...

12/09/2013

Nắng hứa ngoan . - X -

Nắng hứa ngoan
--------------------------------------------
Từng cặp dìu đi hai bốn sáu
Là đây hạnh phúc đến bên mau
Thương ơi mủm mỉm đôi môi đỏ
Ghét quá hân hoan hơi thở sâu
Hồn xuân tung nhảy reo hò thích
Câu hát ru êm an ủi sầu
Khắp ngỏ ngày vui chồi nẫy lá
Tương lai hứa hẹn xóa niềm đau .
-----------------------------------------------
cobe


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét