hi...

hi...

18/09/2013

Nồng ấm duyên lành. - LXXIV -
    Nồng ấm duyên lành.
    .................................................................

    Ngày tháng duyên lành hoa bướm bay
    Nụ hôn ngọt đắm thơm môi này
    Sương êm cỏ mọc xanh màu thắm
    Mộng đẫm mơ hồng hương vọng say
    Giấc điệp chìm sâu buồng dạ lắng
    Hồn thơ nhẹ bỗng đôi chân ngày
    Đong đưa ra dáng mừng vui lạ
    Phần phước ơn trên tặng rượu cay.

    ..............................................................cobe

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét