hi...

hi...

18/09/2013

Thanh you Blog.yahoo. - LXXXVI -32249363


    Thank you Blog.yahoo     
    ____________________________

    Blog.yahoo tình nghĩa vàng
    Thời gian đằng đẳng quí giàu sang
    Khép dần bóng dáng không còn nữa
    Vẫn sáng văn thơ dẫu có tàn
    Biển sóng sô bờ sung sướng thỏa
    Nắng mưa ướp đất tốt tươi màng
    Trong tim chất ngập tràn tâm đắc
    Bầu bạn bao ngày thơm tiếng vang.
    _____________________________cobe


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét