hi...

hi...

15/09/2013

Thương hơn. - XXXVI -    Thương hơn .    

    __________________________________

    Nhắc mình giấc đủ no say ngày
    Hương mới êm ru khoác áo vay
    Hơi thở tràn xuân giăng khắp lối
     

    Miền thơ trổi mộng trên đường này
    Nhung mềm thân lá sương ôm ấp
    Bóng ưởng mầm hoa bướm lượn say
    Hửu tiếu nam vang thơm nóng hổi
    Vừa thơm bổ dưỡng khỏe chân tay .
    __________________________________
                                                     cobeKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét