hi...

hi...

05/10/2013

Mướt dây tơ. - CXVIII -

Óng dây tơ.

Cuộc đời thêm đẹp xuân nồng thơ


Lã lướt mênh mang sương sớm mờ


Hít thở vào sâu buồng phổi nở


Xác thân bồi dưỡng trần hồng mơ


Ước mong thế tục bao người khoẻ


Hy vọng hồn thiêng sáng đức chờ


Phước phận sang hèn thôi khoảng cách


Chìa bùi sẻ ngọt mướt dây tơ .


cobe

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét