hi...

hi...

09/10/2013

Thu nay thắm hồng . - VII -
   
    

Thu nay thắm nồng !?
-------------------------------------------
Ca vang múa hát bên thu này
Này ánh nhung vàng lã lướt bay
Bay thả hồn thơ nghe ấm áp
Áp hôn ấm mộng uống đong đầy
Đầy ôm no thoả ân tình rộng
Rộng phủ trùm quanh duyên dáng gầy
Gầy óng tươi hồng muôn muốt lạ 
Lạ mừng thân thiện xuân là đây .------------------------------------------cobe

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét