hi...

hi...

23/10/2013

Xuân hồn bóng son. - CXXXVII -
 
Xuân hồn bóng son
-------------------------------------------
Vui say mây nước vẫn vờn chờn
Thu hết đông tàn hạ bóng son
Chim hót bay cao lã lướt gió
Cỏ thơm xanh mướt mịn màng thôn
Nguyệt ru sao ánh cõi trời mộng
Thơ ngẫn đàn rung bãi sóng hồn
Hình bóng nên duyên hồng nhiệm thể
Xuân thêm lai láng chẳng hề mòn.------------------------------------------cobe


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét