hi...

hi...

01/11/2013

Cuộn ấm hương mềm.- CXLV -


.
Cuộn ấm hương mềm 
-------------------------------------
Đôi lúc vô tình cuộc sống trao 
Ngày trôi chóng vánh tự khi nào 
Cuối giờ bỡ ngỡ muốn đi ngủ 
Còn chuyện lu bu mặc cứ ngào 
Trăng khuyết nghiêng nghiêng êm dạ mở 
Mắt nhung chớp chớp ngẫn thơ vào 
Mền thơm giường mộng chờ đan kết 
Cuộn ấm hương mềm thưởng sẽ khao.
------------------------------------------cobe 
             

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét