hi...

hi...

03/11/2013

Mộng tiên sa. - CXLVII -
           
Mộng tiên sa
_____________________________

Trời thương cảm tạ mỗi chiều tà
Ngày sống an lành đã tặng ta
Vui có sầu vương bao khó nhọc
Buồn qua mừng dưỡng trãi gần xa
Duổi tay vai cẳng tha hồ nghỉ
Bày tiệc deco thưởng thức hoa
Ấm dạ thơm ngon tràn nghĩa khí
Tối về giấc đẹp mộng tiên sa.
_____________________________cobe

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét