hi...

hi...

07/11/2013

Tỏa lừng hương. - CXLIX -


Tỏa lừng hương
_____________________________


Kiếp người đẹp nhất là tình thương
Không bán không mua giữa chốn phường
Tế nhị hiền hòa khiêm lắng lắm
Nhưng không trân quí nồng nàn vương
Kết se thượng đế ban quà tặng
Trọn vẹn mười phân từng bước đường
Khuya sớm dồi mài tranh thủ nữa
Ươm vần nắn chữ tỏa lừng hương .
_____________________________cobe

Ảnh của Cecilia Cobe.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét