hi...

hi...

03/06/2014

Xuân hồng ríu rít... - CLXVII -.
Xuân hồng ríu rít...
......................................................

Nắng ngã bên thềm điệu quá trời
Mây hiền diễm lệ mướt mềm trôi
Cây cành búp nụ vừa khoe nhú
Chữ nghĩa vần thơ mới nẫy phơi
Ngọn lá xanh màu sắc nở óng
Đàn chim hót liệng cánh xòe tơi
Líu lo lãnh lót chuyền bay nhảy
Tuyệt ánh hồng xuân đón nựng vời. hi... 

.........................................................cobe
.

Zing 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét