hi...

hi...

06/07/2014

Phúc vinh tuôn kề. - CLXXXIV -


.
Phúc vinh tuôn kề
--------------------------------------------

Tuần hoàn nhịp điệu với ngày đêm
Gió mát ru thơ óng mượt mềm
Khoảng lắng cho hồn hôn cõi mộng
Ngân nga đễ cảnh ấm quanh thềm
Áng mây mỏng mảnh điệu dàng nhỉ
Cành lá xanh xanh đâu thể quên
Trời đất đan nhau xây tạo vật
Thế trần hưởng phúc đã kề bên

---------------------------------------cobe

Ảnh của Cecilia Nguyen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét