hi...

hi...

02/09/2014

Hủ tiếu măm măm. - CCXXIII -

. 
Hủ tiếu măm măm . 
------------------------------------------ 

Lạnh về mù mịt khối sương mây 
Cảnh vật trầm ngâm mảnh đất này 
Ủ rủ chân mềm phờ phạc sắc 
Lơ mơ trí đuối suốt canh ngày 
Ngẫm vài ý họa thơm giờ tới 
Nâng nhẹ thơ hồng sáng phút đây 
Thời tiết xoay vần sao cản nổi 
Măm măm hủ tiếu khỏe vai gầy. 

-------------------------------------cobe 
.
Ảnh của Cecilia Nguyen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét