hi...

hi...

15/09/2014

Thức tĩnh lòng an vui ! - CCXXXV -
.


Thức tĩnh lòng an vui !

------------------------------------------

Buốt giá mù sương chẳng thấy mây
Chia công lắm việc vẫn dồn đầy
Hạ sang thu ngỏ mê màu sắc
Đông tĩnh xuân thơ tuyệt cảnh ngày
Uống đủ ăn no đời thả lỏng
Môi cười dạ ấm khỏe vòng vây
Hồng ân cảm tạ xây hồn xác
Ý thức đường trần mặc sức say

------------------------------------cobe
.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét