hi...

hi...

19/10/2014

Mỉm tươi thơm nắng. - CCLXIV - .

Mỉm tươi thơm nắng.

-------------------------------------

Con đường bóng nhỏ như quen vắng
Gói ấm niềm thương ru lẵng lặng
Phía trước trên say mến Địa đàng
Đàng sau cuối gởi nương Mây trắng
Sương mềm mát dịu cỏ vươn giăng
Trăng tỏ an vui đời hết đắng
Khẽ cất câu ca vổ nhịp nhàng
Nghiêng cười mủm mỉm tươi hơn nắng.

------------------------------------cobe
.

Ảnh của Cecilia Nguyen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét