hi...

hi...

05/10/2014

Nựng duyên ! (Duyên ấm Đường). - VII -.
Nựng duyên ! (Duyên ấm Đường)
----------------------------------------

Thân ái yêu thương. Thương ấm gì ?
Hôn nè :
- Mến ạ ấm tứ chi .
Đôi môi thỏ thẻ. Hồn kỳ diệu
Khúc nhạc êm đềm. Dạ hứng thi
Thu đượm trời mơ sương tròn. Thắm
Đông say tuyết trắng cỏ nghiêng. Khì
Thân mừng :
- Duyên ấp bầu tâm sự !
Hôn :
- Nựng duyên nồng mãi mọi khi !

--------------------------------------cobe
.

Ảnh của Cecilia Nguyen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét