hi...

hi...

01/11/2014

Trời Thu dấu ái. - CCLXXI -

.
Trời Thu dấu ái.
 
-----------------------------------------

Hương thầm nhẹ lắng ngập trời Thu
Màu sắc thân thương cút đất gù
Nắng nhẹ nô đùa xoay điệu vủ
Mây mềm dấu ái họa tình ru
Say miền thắng cảnh nâng thanh tú
Mến cỏ đồng xa vướng mịt mù
Gặp sánh đường duyên se nở nụ
Trần huyền thỏa chí khách chu du.

--------------------------------------cobe
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét