hi...

hi...

02/11/2014

Vững hồn xuân thơ. - CCLXXIII -

.
Vững hồn xuân thơ.
---------------------------------------

Thấm nguyện con đây là nữ tì
Ơn Ngài phủ bọc thật con si
Thân gầy bé bỏng mong manh lắm
Chúa thượng quyền năng so sánh gì
Xót dạ gian trần bao thách đố
Thương tình thánh đức nhé đừng đi
An bình thắm thiết tâm hồn mạnh
Ủ ấp đời thơ vững thành trì .

--------------------------------------cobe
.
http://youtu.be/PW5FQJ0i8p4
.
Ảnh của Cecilia Nguyen.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét