hi...

hi...

11/12/2014

An lạc ấm nhân hiền. - CCLXXXIII -.
An lạc ấm nhân hiền.
-------------------------------------

Thả cữa ăn ngon dáng vẫn gầy
Giao thừa pháo nổ đó cùng đây
Thầm tràn ước vọng tương lai mới
Rộn rã chia san hiện tại này
Cỏ mọc hai bên đường đẹp mắt
Trăng kề cạnh cửa ngỏ vòng tay
Sông hiền chảy mãi đều ra biển
Vỗ nhịp hiền an lạc mỗi ngày .

--------------------------------------cobe
.
Ảnh của Cecilia Nguyen.


1 nhận xét: