hi...

hi...

27/12/2014

Mừng đón Hài Nhi. - CCLXXXV -

.
.
Mừng đón Hài Nhi.
----------------------------------

Chúa đến bình an đẹp quá này
Thiên thần hát xướng tiếng Kèn bay
Hang hèn mặc kệ nôi rơm nhỏ
Tuyết lạnh đâu sao súc vật bầy
Sao sáng đưa đường reo sứ giả
Mục đồng gối phục ấm thân gầy
Dương gian cứu độ mong chờ khắp
Bốn bể vui mừng đón Chúa đây.

--------------------------------cobe
.

Ảnh của Cecilia Nguyen.
Zing Blog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét