hi...

hi...

27/09/2013

Bùn ngủ nắm... - CVII -

Buồn ngủ nắm...
-------------------------------------------

Nói thiệt cadao mới bước về
Hàng mi cứ thích cạnh phu thê
Hoạ thơ hông nỗi rán thêm được
Mở máy tự nhiên gục lại về
Gật gù ngái ngủ viết gì nhỉ
Thật tĩnh ngồi ngay ngẫm mới mê
Thông cảm cho nhau tình bạn đẹp
Ngày mai sảng khoái chẳng hà nề.

-----------------------------------------cobe
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét