hi...

hi...

25/09/2013

Mộng vàng. - CVI -


     Mộng vàng .
     -----------------------------------------

     Ngần ấy đời người đâu thấy xa
     Sinh ra rồi chết sống may là
     Thuyền trên biển cả vui làn sóng
     Nhà tạm bờ đê say cánh hoa
     Tình đó nhưng không hoàng ấn tặng
     Thân đây tạo hoá lệ mừng nhoà
     Đời xây tao ngộ mộng vàng hiện
     Chấp cánh hân hoan trời đất ta 
     
     --------------------------------------cobe

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét