hi...

hi...

10/11/2014

Cho an nhiên sớm tối. - CCLXXVI -

.
Cho an nhiên sớm tối.
----------------------------------------------

Cũng bởi miền Duyên ướm mộng vàng
Trần hồng ấm áp trái Tim sang
Làm cho thánh đức say hơi ấm
Để hóa thiên nhiên thắm lá bàng
Đời sống gian trần vây trái đắng
Hiền tâm cõi phúc thỏa cung đàn
Dấu ái chân thành thơm tỏa rộng
An vui lã lướt cánh cò ngàng.

-----------------------------------------cobe
.

Ảnh của Cecilia Nguyen.


Zing Blog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét