hi...

hi...

10/11/2014

Thơ hồng tiếng nhạc. - CCLXXV -

.
Thơ hồng tiếng nhạc.
-------------------------------------------

Đêm về cảm tạ phúc lành qua
Lá rụng êm êm bên cội già
Gió lạnh đan nhau vờn khá rõ
Sương mềm lắng nhẹ phủ tràn xa
Hơ tay chút nóng xoa vai nhỏ
Nhắm mắt thầm mong ấm dáng ngà
Nhịp điệu thơ hồng reo tiếng nhạc
Trăng hiền vui vẻ bước bên ta.

--------------------------------------cobe
.

Ảnh của Cecilia Nguyen.Zing Blog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét